# Документ № документу Дата документу Назва документу Посилання
1 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 2860-IV 8 вересня 2005 Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2860-15
2 П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1260 21 грудня 2005 Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF
3 Н А К А З
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
528 07 вересня 2007 Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
4 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 325-VIII 9 квітня 2015 Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/325-19
5 ПОСТАНОВА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
826 16 жовтня 2015 Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/826-2015-%D0%BF
6 ПОСТАНОВА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
483 12 травня 2023 Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2023-%D0%BF#Text
Зачекайте, будь ласка, ПП здійснює пошук